IPRED, Loopia och Greenpeace

Idag rapporterades i bland annat Sveriges Radio om att det stora svenska webbhotellet Loopia låtit stänga ner en webbplats som lanserats som en kampanj inom den internationella miljöorganisationen Greenpeace efter att ha mottagit en stämning riktad mot webbplatsens ägare. Detta har resulterat i en massiv proteststorm mot webbhotellet på nätet.

Vad är det då egentligen som har hänt? Det handlar om det finska oljebolaget Neste Oil som till hälften ägs av den finska staten. De har satsat på att tillverka diesel ur palmolja vilket de ser som en miljömedveten satsning på icke-fossila bränslen som ligger rätt i tiden. Greenpeace delar inte alls denna uppfattning och lanserade därför sajten LesteSpoil.com där man i princip kopierade bolagets årsrapport från 2011 med egna ändringar för att visa på att den nya satsningen i själva verket inte alls är särskilt miljövänlig utan leder till omfattande skogsskövling.

Neste Oil försvarar sina egna intressen och skickar en stämningsansökan mot Greenpeace där man i princip med stöd av IPRED-lagen tvingar Loopia att stänga ner webbplatsen innan ärendet ens har prövats i domstol. Greenpeace har inget kommersiellt intresse i sin webbplats utan det handlar om samhällsdebatt. Det Neste Oil, med hjälp av den finska staten, gör i det här fallet är att man tystar en politisk kampanj. Det sätt som IPRED-lagen utnyttjas på idag är inte bara ett hot mot rättssäkerheten i landet utan även ett hot mot yttrandefriheten. Att lagstiftarna inte varit mer noggranna i sitt arbete är mycket olyckligt.

Missförstå mig rätt här. Att man äntligen tar till krafttag mot upphovsrättsbrott såsom illegal fildelning och kopiering av webbplatser eller databaser är positivt i sig men man kan inte stifta lagar som är så generella att bolag kan tysta meningsmotståndare på det här viset utan att ett fall ens har prövats i domstol. I det här fallet är utgången långt ifrån självklar, vilket den kan vara om det gäller en fildelningssajt men jag ställer mig ändå högst tveksam till att ett webbhotell ska tvingas stänga ner en webbplats innan ett brott har konstaterats i domstol. Det ger alltför stor makt till privata intressen. Det handlar här om en parodi och en parodi måste per automatik vara lik originalet. Det är också högst bekymmersamt att den finska staten medverkar till denna verksamhet.

Är då Loopia helt oskyldiga? Rent affärsmässigt kan man väl knappast klandra deras beslut, som tagits i samråd med jurister, men som ett av landets ledande webbhotell så bör de rent principiellt och moraliskt ta strid för yttrandefriheten och stå bakom sin kund. En stor del av samhällsdebatten idag förs på nätet och den får inte begränsas på grund av att lagstiftare varit alltför naiva när de skrivit lagtexter som ger privata företag fria händer. Loopia har där ett extra stort ansvar precis som alla andra webbhotell att möjliggöra och försvara yttrandefriheten. Det är svagt att vika ner sig helt utan strid i en så pass viktig fråga. Jag förväntar mig av Loopia att de tar strid på annat håll och visar upp detta inom en snar framtid. Det är deras enda sätt att återfå mitt och marknadens förtroende.

2 comments

  1. Tveksam censur Det finska oljebolaget Neste lyckades skrämma webbhotellet Loopia att ta bort parodisajt signerad Greenpeace – nu tar Binero över med hänvisning till yttrandefriheten.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *